Od 15.6.2021 poskytujeme ubytování osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží že:

  • Absolvovaly nejdéle 72 hodin před nástupem na ubytování antigenní test s negativním výsledkem, nebo
  • absolvovaly maximálně 7 dní před započetím ubytování PCR test s negativním výsledkem, nebo
  • předloží čestné prohlášení o testování žáků ve škole s negativním výsledkem absolvovaným nejdéle 72 hodin před započetím ubytování, nebo
  • se otestují při příjezdu na hotel samo testovacím antigenním testem s negativním výsledkem, nebo
  • jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 s minimální negativními výsledky 180 dní.
  • Děti do 6 let věku jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty.
  • Dokončují ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, nebo
  • jsou v bytové nouzi a ubytování jim zprostředkoval územní samosprávný celek.

Všechny prostory pravidelně desinfikujeme a dodržujeme přísné hygienické standardy, abychom Vám zaručili klidný a bezpečný pobyt.